09 dec 2015

Business Center Bornholm rådgiver eleverne

Det giver god mening at stimulere og inspirere iværksættertrangen allerede i skolen, mener konsulent Jørn Pedersen fra Business Center Bornholm. Sammen med to kolleger stillede han sin viden og erfaring til rådighed for elever på 2g hhx.

Company Programme er Fonden for Entreprenørskabs iværksætterforløb for elever på ungdomsuddannelserne. Her skal eleverne udvikle innovative produkt-idéer og forholde sig til alle de elementer, det kræver at starte en virksomhed.

 

Derfor inviterede Campus Bornholm tre konsulenter fra Business Center Bornholm til at besøge 2g hhx og give eleverne i Company Programme sparring på deres projekter.

 

Eleverne stod over for udfordringer såsom: Hvad skal produktet koste? Hvem er kunderne, og hvordan finder vi ud af, om nogen overhovedet vil købe produktet? Hvad er et driftsbudget, og hvor får vi de første penge fra. Osv. Der er rigtig mange vigtige overvejelser og spørgsmål, der skal besvares, før en virksomhed er køreklar.

 

En pointe med Company Programme er at gøre forløbet så virkelighedsnært som muligt. Elev-grupperne skal derfor opfinde produkter og ydelser, som de realistisk set selv vil kunne opbygge en virksomhed omkring.

 

Derfor gav det god mening at invitere professionelle rådgivere fra Business Center Bornholm. Konsulenterne Travis Lind Thornton, Jørn Pedersen og John Noer arbejder hver dag med at rådgive iværksættere på Bornholm. Deres besøg gav både et stort fagligt input, sparring af høj kvalitet og ikke mindst en saltvandsindsprøjtning af motivation til eleverne.

 

- Vi vil gerne stimulere og inspirere iværksættertrangen blandt de unge. Det er vigtigt at skabe flere iværksættere på Bornholm, og her kan man nærmest ikke starte tidligt nok, siger Jørn Pedersen fra Business Center Bornholm.