18 sep 2016

Seje innovationsvejledere på camp

Hvis Bornholm fortsat skal være en levedygtig ø med et stærkt erhvervsliv og flere tilflyttere end fraflyttere, så skal øens børn og unge uddannes til at varetage den opgave i fremtiden. Og det kræver undervisere, der kan træne elevernes innovative og iværksættende kompetencer. Derfor var 25 undervisere på innovations-camp i weekenden.

Fredag og lørdag den 16.-17. september var innovationsvejledere fra de bornholmske grundskoler samlet på en camp på Bright Park i Nexø. Campen var startskuddet til et fire måneder langt projekt, som skal ruste underviserne til at styrke elevernes innovative og iværksættende kompetencer.

 

Projektet er sat i værk af Fonden for Entreprenørskab Bornholm, der har fået bevilliget midler til at videreuddanne innovationsvejledere på alle øens folke-, privat- og friskoler. 

 

Weekendens camp var en kæmpe succes. Og med det fantastiske engagement og den energi, som deltagerne kastede sig ud opgaverne på, så er der god grund til at tro på, at projektet lykkes.

 

Formålet med projektet er at understøtte den bornholmske erhvervsudvikling på den lange bane,dvs. fremtidens iværksættere og fremtidens medarbejdere. Det handler også om, at de unge på sigt selv skal have kompetencerne og handlekraften til at skabe nogle rammer på Bornholm, som de ser muligheder i og derfor har lyst til at flytte tilbage tilOg som tiltrækker endnu flere nytilflyttere.

 

Innovationsvejlederne får til opgave at implementere innovation og entreprenørskab bredt på deres respektive skoler. De skal således vejlede og inspirere de øvrige undervisere og sikre, at eleverne systematisk træner deres innovative og iværksættende kompetencer gennem hele skoletiden.

 

Målet er at styrke elevernes faglige kreativitet og på sigt uddanne unge, dygtige problemløsere, der ser muligheder og skaber værdi for samfundet på alle planer. Både på arbejdsmarkedet og som medborgere i det bornholmske samfund.

 

At stort set alle de bornholmske grundskoler får en innovationsvejleder er helt unikt og er ikke gennemført i nogen anden region i Danmark.

 

Videreuddannelsen af innovationsvejlederne er et praksisorienteret forløb, hvor underviserne får teoretisk viden, værktøjer og træning gennem camp og workshops. De prøver det, de lærer af i praksis i deres egen undervisning, og får herved personlige erfaringer, som styrker deres vejleder-indsats.

 

Der er stor lokal opbakning til projektet, som er blevet udviklet i et samarbejde med Bornholms Regionskommune. Økonomisk er projektet blevet støttet af Vækstforum Bornholm, Sparekassen Bornholms Fond, Brdr. Larsens Legat, Bornholm Brand samt Ocean Prawns.