21 aug 2015

EUD lærere på workshop

Med støtte fra Fonden for Entreprenørskab deltog 15 EUD lærere i en workshop om innovation og entreprenørskab.

Innovation og entreprenørskab handler om at få gode ideer og omsætte dem til praksis. Det gælder om at se muligheder og finde nye løsninger. Være modig, handlekraftig og kreativ. Kompetencer, som man ønsker at styrke hos EUD eleverne på Campus Bornholm (de erhvervsfaglige uddannelser).

 

Derfor var 15 EUD lærere på workshop i august, for på egen krop at gennemgå en turbo-udgave af et kreativt, innovativt og entreprenørielt forløb. Formålet var at klæde underviserne på til at inddrage innovation og entreprenørskab i undervisningen.

 

To gange årligt uddeler Fonden for Entreprenørskab midler, som kan søges af alle uddannelsesinstitutioner, der ønsker at styrke elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer.

 

For Campus Bornholm betyder disse midler, at 15 lærere fra bla. automekaniker-, tømmer- og smedelinjen bliver videreuddannet. Lærerne får ligeledes sparring og praktisk hjælp fra en konsulent til at gennemføre undervisningsforløb, der træner nytænkning og iværksætteri.

 

Ved at styrke elevernes evne til at se og opdage optimeringsmuligheder og træne dem i kreativ og innovativ problemløsning skaber det både mere succesfulde iværksættere og mere værdifulde medarbejdere.