16 nov 2015

Iværksættere inspirerer elever

Den læring der er i at høre om andres fejl, prøvelser og successer på iværksætteriets ujævne vej er uvurderlig.

Elever kan lære af andres erfaringer med iværksætteri. Derfor er det vigtigt at iværksættere deler deres successer og fejl.

 

Derfor har Fonden for Entreprenørskab koblet iværksættere og skoler sammen i Global Entrepreneurship Week (GEW), som i år lå i uge 47.

 

Hhx eleverne er selv i gang med et iværksætter-forløb i faget Innovation. Christiane Larsen er nystartet iværksætter og producerer økologisk modellervoks i firmaet Ailefo. Den viden og erfaring Christiane Larsen stillede til rådighed for eleverne er med til at højne kvaliteten af elevernes egne projekter og ikke mindst inspirere til fremtidigt iværksætteri.

 

Christiane Larsen stillede op pro bono, ud fra ønsket om at inspirere de unge til at handle og skabe nye virksomheder på Bornholm. Det samme gjorde virksomheder som Okker Gokker, Öskyr, Sandvig IS Kalas mfl.