01 feb 2017

Bornholm langt over landsgennemsnit

Bornholmske skoler viser den innovative vej. I en helt ny undersøgelse placerer Bornholm sig markant over landsgennemsnittet for antallet af grundskole-elever, der møder innovation og entreprenørskab i undervisningen. 75% af de bornholmske grundskoler har undervisning i innovation og iværksættende aktiviteter – i resten af landet er det kun 50%.

Det flotte resultat skyldes blandt andet en ny indsats i skolen, hvor Fonden for Entreprenørskab Bornholm, sammen med grundskolerne er i gang med at uddanne innovationsvejledere. Innovationsvejledernes opgave er at inspirere og vejlede skolens øvrige undervisere i, hvordan de kan udvikle elevernes innovative og iværksættende kompetencer i den daglige undervisning.

- Jeg er enormt glad for den udvikling, Fonden for Entreprenørskab Bornholm har sat i gang i grundskolerne, siger Margrethe Kjellberg, formand for Børne- og Skoleudvalget.

- Innovation og entreprenørskab handler jo om at styrke elevernes faglige kreativitet og træne dem i at have øje for, hvad der kan gøres endnu bedre – og så handler det jo også om, at vi kan gøre det sjovere både at være underviser og ikke mindst elev.

- Nu sidestiller vi på Bornholm som det første sted i Danmark, fagligheden omkring innovation og iværksætteri, med fag som tysk og dansk. Det gør vi fordi det er kompetencer som vi også får brug for i fremtiden. Nu har vi sat noget meget stort i gang – nu skal vi sikre, at vi holder fast – det er noget vi vil gå langt for at tilsikre.

Det er ikke kun i grundskolerne innovation og iværksætteri er i fokus, også ungdomsuddannelserne rykker.

I øjeblikket starter flere og flere unge under 30 år egen virksomhed. Og det har måske noget at gøre med, at flere børn og unge end nogensinde før får undervisning i innovation og entreprenørskab, mens de går i skole.

Entreprenørskabsundervisning er på landsplan generelt mest udbredt på ungdomsuddannelserne, hvor 42 pct. af alle elever mødte entreprenørskabsundervisning i det seneste skoleår, og hvor det på de videregående uddannelser kun er 16 pct. af de studerende, der i samme skoleår mødte entreprenørskab som en del af undervisningen.

Men på Bornholm er det lige nu grundskolerne, der har førertrøjen på. Derfor er det også et fremtidigt mål for Fonden for Entreprenørskab Bornholm, at få udbygget samarbejdet med Campus Bornholm og uddanne innovationsvejledere på ungdomsuddannelserne.

- Hhx eleverne har nogle fremragende undervisningsforløb med fokus på innovation og iværksætteri, som foregår i tæt samarbejde med Fonden for Entreprenørskab Bornholm og det lokale erhvervsliv. Det vi har brug for, er at få de øvrige Campuselever med også. Det handler ikke bare om at uddanne flere iværksættere. Det er i høj grad et spørgsmål om at træne nogle kompetencer og skabe et mindsæt hos alle, som gør dem i stand til at se muligheder og skabe mere værdi.

- Vores mål i Fonden er at sikre, at børn og unge møder innovation og entreprenørskab på alle niveauer af deres uddannelse. Nu har vi rigtig godt fat i grundskolerne, og det næste naturlige skridt bliver derfor en målrettet indsats på alle ungdomsuddannelserne, fortæller formanden for Fonden for Entreprenørskab Bornholm, Klaus Vesløv.

Der er i øjeblikket meget fokus på innovation og iværksætteri – og specielt nok iværksætterne kalder på meget opmærksomhed, både igennem tv udsendelser som Løvens hule, og lignende programmer.

- Lad mig slå fast – det er en enormt vigtig agenda, og det fortjener en enorm respekt, at der er så mange der har modet og viljen til at skabe nye forretninger – det er noget der virkelig betyder noget for vores fremtid” siger Klaus Vesløv, og fortsætter:

- Det må dog aldrig undervurderes, at en anden og bestemt lige så vigtig agenda er, at alle de, der er fremtidens medarbejdere i vores virksomheder, også har dybe kompetencer indenfor innovation. Vi har og får virkelig brug for, at alle tænker innovation i alle afskygninger og former i fremtiden – uanset om man er selvstændig eller medarbejder.

- Det er en agenda, som vi på Bornholm nu virkelig kan sætte turbo på, idet vi har et aldeles unikt samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab Bornholm, virksomhederne på Bornholm og skolerne.

- Vi har nu startet et meget unikt initiativ – nu skal der holdes fast, både fra Fonden for Entreprenørskab Bornholm, men nok vigtigst af alt fra skolerne og fra vores politikere. Det skal være en fælles prioritering. Vi kan se at Bornholm rykker lige nu – men vi skal holde fast. Det kræver fokus, og at vi er vedholdende så det på den lange bane bliver en del af dagligdagen i skolerne, slutter Klaus Vesløv.