29 aug 2016

Innovationsvejledere på alle øens grundskoler

Efteruddannelse af innovationsvejledere på samtlige bornholmske grundskoler skal sikre, at øens børn og unge styrker deres innovative og entreprenørielle kompetencer.

16.-17. september mødes kommende innovationsvejledere fra samtlige bornholmske grundskoler på en camp i Nexø. Fonden for Entreprenørskab Bornholm har i samarbejde med Bornholms Regionskommune fået midler til at efteruddanne innovationsvejlederne, hvilket er en helt unik mulighed og enestående for regionen.

 

Projektet fortsætter frem til januar 2017 og skal resulterer i et stærkt regionalt netværk af innovationsvejledere. Innovationsvejlederne får til opgave at inspirere og vejlede de øvrige undervisere på deres respektive skoler og således sikre en systematisk og kontinuerlig implementering af innovation og entreprenørskab i den daglige undervisning. Målet er bla. at styrke elevernes faglige kreativitet, at træne dem i at se muligheder og at handle på dem samt at forstå og interagere med lokalsamfundet og den øvrige verden omkring dem.

 

Både Vækstforum Bornholm, Sparekassen Bornholms Fond, Brdr. Larsens Legat og Bornholm Brand har bevilliget midler til projektet. Dette understreger den stærke lokale opbakning, der er til at styrke de innovative og iværksættende kompetencer hos øens børn og unge.

 

Projektet inkluderer også et hold lærerstuderende fra læreruddannelsen i Rønne samt et pilotprojekt i overbygningen på Hans Rømer Skolen. Forsker Jan Oskar Rønnow er ligeledes tilknyttet projektet. Han skal kortlægge dele af den effekt, det har på eleverne, når innovation og entreprenørskab inddrages i den daglige undervisningen.

 

TV2 Bornholm kommer til at følge hele projektet, hvilket efterfølgende skal resulterer i tre udsendelser samt et debatprogram.

 

For mere information kontakt regionsleder for Fonden for Entreprenørskab Bornholm, Tau Rebecca Mikkelsen, taumik@ffe-ye.dk, 30115835.